สภาลมหายใจเชียงใหม่

เพราะเรา..มีลมหายใจเดียวกัน

เราเชื่อว่าปัญหามลพิษฝุ่นควันสามารถแก้ไขได้ โดยต้องมอง ปัญหาในระยะยาว มุ่งการแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่อการมีอากาศสะอาดสําหรับทุกคน

ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่สู้ฝุ่นมลพิษทางอากาศ

เปิดโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ สู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ

ชุมชน ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ปี 2563 และ ปี 2564

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศและกิจกรรม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

กับ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่

ลมหายใจของชาวเชียงใหม่

ค้นหาเหตุผลของเรา เป้าหมาย และจุดประสงค์ของสภาลมหายใจ

บทความและข่าวสาร

บทความพิเศษและข่าวสาร จากทางสภาลมหายใจ

บทความพิเศษจากเรา

ทำไมเราถึงดำเนินการต่างๆเพื่อธรรมชาติ