สภาลมหายใจเชียงใหม่

เพราะเรา..มีลมหายใจเดียวกัน

เราเชื่อว่าปัญหามลพิษฝุ่นควันสามารถแก้ไขได้ โดยต้องมอง ปัญหาในระยะยาว มุ่งการแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่อการมีอากาศสะอาดสําหรับทุกคน

ชุมชน ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ปี 2563 และ ปี 2564

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศและกิจกรรม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

ประกาศ กําหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2564

>> ดาวน์โหลดเอกสาร << >> ดาวน์โหลดไฟล์อินโฟกราฟิก<<

บทความพิเศษจากเรา

ทำไมเราถึงดำเนินการต่างๆเพื่อธรรมชาติ

ลมหายใจของชาวเชียงใหม่

ค้นหาเหตุผลของเรา เป้าหมาย และจุดประสงค์ของสภาลมหายใจ

บทความและข่าวสาร

บทความพิเศษและข่าวสาร จากทางสภาลมหายใจ

https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1XzzB5O2Dmn22oau_5T7LsnjN5HdNMUS9&usp=sharing