สภาลมหายใจเชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน : โดย ภาคประชาสังคม

[dflip id=”4937″ ][/dflip]

หนังสือบอกเล่าความพยายามและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเพื่อลดผล กระทบด้านสุขภาพ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและการทำมาหาเลี้ยงชีพ

>>ดาวน์โหลด<<

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x