สภาลมหายใจเชียงใหม่

ความรู้สู้ฝุ่น กับ FM 100

290384

เชียงใหม่ ระงับแผนสร้างฝายดอยสุเทพ 1,009 ลูก หลังนักอนุรักษ์ติง!

Kick off แก้ไฟป่าและฝุ่นควัน 2564 มุ่งที่ต้นเหตุ แทนดับไฟ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง …

PC12

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.12 รู้จัก PM 0.1

ปก11

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.11 การลดแหล่งกำเนิดเผาและการดูแลสุขภาพจาก PM2.5

ปก10

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.10 สถิติผู้ป่วยจาก PM2.5 และการรักษาทางการแพทย์

ปก9

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.9 PM2.5 และกลไกที่มีผลต่อสุขภาพ

ปก8

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.8 PM2.5 และกลไกที่มีผลต่อสุขภาพ

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.7 หมอกควันกับมลพิษอากาศจากการเผาชีวมวล

ปก6

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.6 การเกิด PM2.5 ในธรรมชาติ

ปก5 copy

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.5 การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

ปก4

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.4 เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาและสาเหตุ