สภาลมหายใจเชียงใหม่

นับถอยหลัง 3 เดือน ชุมชนนำร่อง ร่วมวางแผนบริหารจัดการไฟฯ ปี 64

21 กันยายน 2563 สภาลมหายใจ เครือข่ายสภาองค์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งสุเทพ-ปุย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าฝุ่นควันระดับหมู่บ้าน-ตำบลแบบมีส่วนร่วม ณ กรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า สำหรับ 34 ตำบลนำร่อง ภายใต้โครงการชุมชนดินน้ำป่าเพื่ออากาศที่ยั่งยืน ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้มีการสรุปบทเรียนกันไปเมื่อวันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปให้แต่ละตำบล(นำร่อง) ชี้เป้า ลงลึก ไปในระดับหมู่บ้าน โดยให้แต่ละหมู่บ้าน ทำแผนการจัดการที่ชัดเจนกว่าเดิม ทั้งการดูแนวเขตพื้นที่ แผนการป้องกันและเตรียมรับมือ ในช่วงเผชิญเหตุ ทั้งระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว ซึ่งพบว่าตอนนี้ข้อมูลรายละเอียดแผนงานฯของหลายหมู่บ้าน ที่จะยกให้เป็นพื้นที่ทำงานนำร่อง ยังไม่มีความชัดเจน การเรียนรู้จากพื้นต้นแบบ คือ ทาเหนือ แม่แดด และบ้านหลวง ที่เริ่มเห็นความชัดเจน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ สามารถนำไปทำได้จริง และมีคุณภาพ จะเป็นแนวทางในการกลับไปพัฒนาแผนงานของแต่ละตำบล

“อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ของการพูดคุยวันนี้ คือการหารือข้อสรุปร่วม ถึงเกณฑ์ชี้วัด และกลไกกระบวนการเพื่อให้ได้แผนการจัดการไฟในพื้นที่คุณภาพ ซึ่งเราจะนำมาใช้เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลต่อจากนี้ ขณะเดียวกันยังจะช่วยตอบโจทย์ ผู้ที่พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะด้านงบประมาณดำเนินงาน ทั้งจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ องค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคธุรกิจ ให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น” รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุ

คุณเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ)

คุณเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) ระบุว่า อย่าหวังกับหน่วยงานราชการว่าเขาจะเป็นฮีโร่ เพราะเขาเองก็ยอมรับ ว่าทำไม่ไหว การถ่ายโอนภารกิจมาให้ อทป. และท้องถิ่น ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางวัันนี้ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การช่วยกันออกแบบแผนงานและระบบบริหารที่ดีและมีคุณภาพ เมื่อถูกนำไปใช้จริง จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ที่ไม่ใช่แค่ฉาบฉวย เหมือนที่เคยเป็นๆกันมา

“ปลายทางปีนี้ สภาลมหายใจเชียงใหม่ จะระดมหมู่บ้านที่มีความพร้อม 1,800 หมู่บ้าน มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พร้อมกับข้อเสนอภาพใหญ่ แผนงานในพื้นที่ไหนชัดและมีคุณภาพ ก็จะมีการจับคู่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบรายอำเภอ หรือรายหมู่บ้าน โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคธุรกิจจะช่วยกันหาแหล่งทุน มาจับคู่ให้” คุณเดโช ระบุ

ภายหลังการนำเสนอแผนการบริหารใน 3 พื้นที่ พื้นที่ต้นแบบ และการพูดคุยถึงเกณฑ์ชี้วัดแผนการจัดการไฟที่มีคุณภาพ แล้วเสร็จ ก็มีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น โดยตัวแทนหลายชุมชนสะท้อนว่า แม้วันนี้สิ่งที่ร่วมกันทำ จะเป็นเพียงขั้นตอนในการวางแผน แต่หากเป็นไปได้ ก็อยากให้มีการพูดคุยถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ชัดเจนกว่าเดิม ซึ่งจากการลงไปทำงานและร่วมกันออกแบบแผนฯ พบว่าคนในชุมชนต่างมีความคาดหวัง ว่าแผนฯที่พวกเขาร่วมกันคิด จะถูกนำไปใช้ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ โดยพร้อมจะปรับรูปแบบและพัฒนาแผนงานให้มีคุณภาพ ตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง ขณะเดียวกันในหลายชุมชน ก็จะมีการเริ่มดำเนินการตามแผนแล้ว ในช่วงเดือนธันวามที่จะถึงนี้//

(สำหรับสรุปการประชุมฯ อยู่ระหว่างการขมวดประเด็น โดยจะมีการอัพโหลดไฟล์ ให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดอีกครั้ง)