สภาลมหายใจเชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ รับอุปถัมภ์ “ต้นไม้บุญธรรม” ต้นแรก ของเมืองเชียงใหม่

วันนี้ (18 มิ.ย. 63) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้บุญธรรมจากคุณนลี อินทรนันท์ หัวหน้าทีมเมือง สภาลมหายใจเชียงใหม่ และปลูกร่วมกับคุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสภากาชาดฯ นับเป็นปฐมฤกษ์ของการรับต้นไม้ไปอุปภัมภ์ในโครงการ “ต้นไม้บุญธรรม” ของสภาลมหายใจฯ เพื่อรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ระดมกันปลูกต้นไม้และพืชพรรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง

คณสุดาภรณ์ บอกว่า ต้นรวงผึ้งเป็นไม้มีถิ่นเดิมอยู่ในป่า วันนี้ได้นำมาปลูกในเมืองที่จวนผู้ว่าราชการ จึงเป็นเหมือนสิ่งเชิ่อมโยงธรรมชาติของป่าและเมือง ที่จะทำให้อากาศในเมืองสะอาดและร่มเย็นมากขึ้น

คุณนลี แจ้งว่า สภาลมหายใจฯ มีต้นไม้บุญธรรมทั้งหมด 109 ต้น ที่ยินดีมอบให้ชาวเชียงใหม่รับไปเลี้ยงและดูแลให้เติบโต สร้างร่มเงา เก็บกักฝุ่น ลดอุณหภูมิให้เมิอง สร้างเมืองน่าอยู่แก่ลูกหลาน

อนึ่งสภาลมหายใจฯ ได้เริ่มโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่โดยปลูกต้นไม้ 160 ต้นและไม้ริมตลิ่งสองข้างสะพานนวรัฐ และจะปลูกเพิ่มอีกที่สะพานรัตนโกสินทร์จำนวน 200 ต้นในวันที่ 27 มิ.ย.  ทั้งนี้ได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่า สาขาเชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่