สภาลมหายใจเชียงใหม่

“บิ๊กตู่”ปลูกป่าและป้องกันไฟ ที่เชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี ประธานปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จ.เชียงใหม่ น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้คนไทยอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน

วันนี้ (24 ก.ค.63) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้และทำฝายกักเก็บน้ำในอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

โดยนายกรัฐมนตรีได้ปลูก “ต้นสัก” ซึ่งต้นสักที่นายกรัฐมนตรีปลูกนี้ได้มาจากแม่พันธุ์เสาชิงช้า T1 โดยสักต้นดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณหน่วยประสานงานป้องกันและรักษาป่า (นปป.) จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย โดยต้นสักนี้ มีขนาดเส้นรอบวงบริเวณโคนต้น 360 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 114 เซนติเมตร ความสูงจากโคนถึงยอดไม้มากกว่า 40 เมตร อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุในการดูแลของธนารักษ์พื้นที่แพร่ และกทม. นำมารักษาสายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตายอดแล้ว จัดส่งให้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ขยายพันธุ์ต่อ และทำการcutting  ขยายพันธุ์เพื่อจัดเตรียมไว้แจกจ่ายให้ประชาชน และในวันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ได้นำสัก T1 ที่ขยายไว้เป็นแม่พันธุ์ นำมาจัดนิทรรศการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตัดชำสัก T1 ไว้เป็นแม่พันธุ์และให้ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ทำการบำรุงรักษาจนเจริญเติบโตขึ้น และได้นำต้นกล้าสัก T1 ดังกล่าวมาปลูกในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกล้าสักพันธุ์ดีนี้ จะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าสักจากการเพาะเมล็ด เฉลี่ย 5 ปี

ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้อีกหลายชนิด เช่น บุนนาค จำปา สัก ประดู่ป่า แคหางค่าง คำมอกหลวง พะยอม ตะเคียนทอง และรวงผึ้ง เป็นต้น

สำหรับ“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” มีเป้าหมาย พื้นที่ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 – 2570 ในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกันทั้งปีต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 11,000 ไร่ ทั้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ