สภาลมหายใจเชียงใหม่

ร้อยความรู้ ร้อยภาคีเครือข่าย…เพื่อดอยสุเทพ

28 พฤษภาคม 2564 โครงการเพื่อดอยสุเทพ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ-ปุย เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก จัดกิจกรรม “ร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ ร้อยความรู้สู่การจัดการอย่างยั่งยืน” โดยพาผู้เข้าร่วม ราว 20 คน ไปศึกษาจุดพื้นที่ไฟไหม้ป่าทิศทางเหนือของชุมชนขุนช่างเคี่ยน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา (บริเวณใกล้ทางแยกไปสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรพื้นที่สูง ไซด์บี) ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างราว 120 ไร่ เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟ โดยในจุดนี้ มีผู้ใหญ่บ้านขุนช่างเคี่ยน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ร่วมบรรยายภารกิจในการเข้าไปดับไฟซึ่งใช้เวลามากกว่า 12 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในเวทีเสวนา “ร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ ร้อยความรู้สู่การจัดการอย่างยั่งยืน” ณ ลานกางเต็นท์ดอยปุย ซึ่งเห็นตรงกันว่า ควรมีการสร้างความร่วมมือกันเพื่อเชื่อมร้อยความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้กับผู้คนในวงกว้างร่วมกันและนำมาใช้ในการบริหารจัดการดอยสุเทพให้เกิดความยั่งยืน

ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โครงการเพื่อดอยสุเทพ ได้จัดเวที วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ม้งดอยปุย – ขุนช่างเคี่ยน ณ บ้านม้งดอยปุย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านดอยปุยและขุนช่างเคี่ยนเข้าร่วม สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โครงการได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ลงสำรวจพื้นที่และประเมินศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในการที่จะสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจสีเขียวจากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์มิติทางเศษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ทางวัตนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง ให้ผสมผสานสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการผลิตสมัยใหม่

ภาพ / ข่าว : ลลิตา ดังสท้าน
โครงการเพื่อดอยสุเทพ สภาลมหายใจเชียงใหม่


ติดตามข้อมูลโครงการเพื่อดอยสุเทพได้ที่
https://www.facebook.com/fordoisuthep/