สภาลมหายใจเชียงใหม่

ลงพื้นที่รอบ 2 เตรียมความพร้อมให้ 11 ชุมชน อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สะเมิง

(2 มิถุนายน 2563) สภาลมหายใจเชียงใหม่ ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องเป่าลม เครื่องพ่นน้ำ หัวคราด และสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติม ให้กับ 11 ชุมชน ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
นายอุดม อินทร์จันทร์ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า 6 ตำบลนำร่อง ที่จะได้รับมอบเครื่องเป่าลม เครื่องพ่นน้ำ หัวคราด วันนี้ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับป่า หรืออยู่ในเขตป่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านในการจัดการไฟป่าและทำแนวกันไฟ โดยจะได้รับตำบล 1 ชุด แยกเป็น เป่าลม 2 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 2 เครื่อง และหัวคราด 20 หัว ซึ่งมี 6 ตำบลที่จะได้รับ ประกอบด้วย ต.ลวงเหลือ ต.ป่าป้อง ต.แม่โป่ง ต.ป่าเมี้ยง ต.เทพเสด็จ และต.เชิงดอย โดยการรับมอบครั้งนี้ไม่ใช่การรับมอบแล้วจบ แต่ละชุมชนจะต้องมีผู้ดูแลและรับผิดชอบ

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า ของที่นำมาส่งมอบวันนี้ เป็นของที่ได้รับการบริจาคและสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเล็งเห็นปัญหาและผลกระทบจากฝุ่นควันที่เราทุกต้องเผชิญ


2 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก ปี 2562 เรามีผู้ป่วยจากโรคหลอดลม โรคหัวใจ และโรคหลอดเหลือด ซึ่งเป็นโรคที่ pm 2.5 เพิ่มความเสี่ยง ราว 6 หมื่นกว่าคน แต่ปีนี้ ตัวเลขขยับขึ้นเป็น 1 แสน 4 หมื่นคน ขณะการแก้ปัญหา ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ฯไม่เพียงพอ จึงต้องมีการผนึกกำลังร่วมกันกับชาวบ้านและส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังระบุอีกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ เห็นชอบให้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยไม่รอแก้ปัญหาเฉพาะช่วงเผชิญเหตุ เบื้องต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตั้งคณะกรรมป้องรแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 อย่างยั่งยืน แบบบูรณการการมีส่วนหลังจากทุกภาคส่วน และเริ่มมีการลงพื้นที่ไปพูดคุย-วางแผน ร่วมกับ อปท.ในหลายพื้นที่แล้ว ซึ่งทุกภาคส่วน ได้ตั้งความหวังไว้ร่วมกันว่า “สถานการณ์ไปฟ่าและคุณภาพอากาศในปีหน้า จะต้องดีขึ้น” โดยเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จ คือการทำงานจากพื้นที่ขึ้นมา และส่วนราชการ ต้องช่วยเสริมกันไป

ขณะที่ส่งที่ชุมชนทำได้เลย คือการรณรงค์ลดการเผา หรือเปลี่ยนจากการเผาเป็นปุ๋ยอินทรี จึงอยากขอให้แกนชนชุมชน ทุกชุมชน ช่วยกันรณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน” ประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้าย

นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยเก็ด ยอมรับว่า ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกปี “ลำพังแค่ภาคราชการ..แก้ไม่ได้” ซึ่งภาคประชาน เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ โดยการทำงานที่มีการขับเคลื่อนอย่างตรงจุดและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปัญหาที่เราต้องเผชิญกันทุกปี เบาบาง ลงลง และหมดไปได้ และขอขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่เป็นกลไกลสำคัญในการมีส่วนร่วม แก้ปัญหานี้ร่วมกับทุกฝ่าย ตลอดช่วงที่ผ่านมา

เวลาเดียวกัน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ และอาสาสมัครฯ ม.แม่โจ้ ลงพื้นส่งมอบ เครื่องเป่าลม เครื่องพ่นน้ำ และหัวคราด จำนวน 5 ชุด ให้กับ 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.สะเมิงใต้ ต.สะเมิงเหนือ ต.แม่สาบ ต.ยั้งเมิน และ ต.บ่อแก้ว โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง และแกนนำชุมชน เป็นผู้รับมอบ