สภาลมหายใจเชียงใหม่

ลำพูนเอาด้วย เตรียมศึกษาแนวทางฯ ตั้งสภาลมหายใจ ร่วมขบวนแก้ฝุ่นควันภาคเหนือ

วันนี้ (14 ก.ค. 63) สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนการตั้งสภาลมหายใจ กับแกนนำประชาสังคมและอบจ.ลำพูน กับเครือข่ายสภาพลเมือง จ.ลำพูน ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมซอมพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คุณวิทยา ครองทรัพย์ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้พูดถึงการปัญหา และผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ จากฝุ่นควันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ที่อยู่ในแอ่งเดียวกัน และเผชิญปัญหาเดียวกัน รวมถึงความคืบหน้าการผลักดัน พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศที่ยั่งยืน (พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ) ที่เพิ่งจะมีการ ยื่น 12,000  รายชื่อ  ต่อที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างฯไปเมื่อวานนี้ (13 ก.ค.63)

“สภาลมหายใจเชียงใหม่ เราคุยกันว่า ระหว่างที่รอกฎหมายอากาศสะอาดฯ อยากให้รัฐบาลมีบอร์ดอากาศสะอาด ในการบริหารจัดการฯ นำไปก่อน โดยอาจจะแบ่งย่อย เช่นในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และตำบล โดยเชื่อมกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จ มาต่อยอด นำงานวิจัยของภาคการศึกษา หรือเอกชน ที่ดีและเหมาะสม ต่อยอดและช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง วันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเมื่อพ้นช่วงวิกฤติฝุ่นควันไป ก็แทบไม่มีหน่วยงานไหนขยับต่อเลย เท่าที่ทราบมีเพียงข่าวการเตรียมตั้งคณะกรรมเผชิญเหตุฯ ของรัฐบาลในช่วงปลายปีนี้ เพื่อเตรียมดับไฟป่าในฤดูกาลหน้า ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้ว ว่ามันแก้ไม่ได้ ในมุมมองเชื่อว่า การมีบอร์ดอากาศสะอาด จะเป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาได้”คุณวิทยา กล่าว

คุณบัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้เล่าถึงการรวมตัวกันของภาคีต่างๆ ที่มาร่วมกันทำงานในนามสภาลมหายใจเชียงใหม่ ตลอดช่วงที่ผ่านมา พร้อมอุปสรรคปัญหา เช่นการ การถ่ายโอนอำนาจมาให้ท้องถิ่น แต่กลับไม่มีงบประมาณมาให้ ปัญหาการเบิกจ่ายกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มีระเบียบแต่การมอบหมายอำนาจยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงการวางเป้าหมาย และแผนการผลักดัน ให้เกิดการแก้ปัญหาในปีหน้า

“สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เชื่อว่าหลายอย่างจะไม่เหมือนเดิม แม้จะยังไม่มีแผนวาระแห่งชาติอย่าเป็นทางการ จากการคุย และผลักดันในเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ปีหน้าจะให้บทบาทของท้องถิ่นมากขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงการผลักดันงบประมาณด้วย ..ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า เมื่อเกิดไฟ ก็ดับไป แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจกัน และการใช้พลังของทุกคนทุกฝ่าย ขณะที่ในระดับภาคที่เราคิดกันไว้ คือแม้ว่าแต่ละจังหวัดจะมีบริบท ปัญหา และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่เราจะมาร่วมกันผลักดันประเด็นใหญ่ๆ ไปด้วยกัน” คุณบัณรส ระบุ

ด้าน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระบุว่าปัญหาฝุ่นควัน เป็นสิ่งที่จังหวัดลำพูนต้องเผชิญทุกปี วันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีองค์ความรู้ เข้าใจปัญหา เพื่อที่จะได้แก้อย่างตรงจุด โดยทาง อบจ.ลำพูน พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมผลักดันให้ปัญหานี้ถูกแก้ การทำงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทำให้เห็นว่า หากทุกภาคส่วนช่วยกัน จะเกิดความเข้มแข็ง และนำไปสู่การแก้ปัญหาได้

เบื้องต้นที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการ โดยจะมีตั้งทีมคณะทำงานไปพูดคุยแนวทางการทำงานกับแกนนำเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่เร็วๆนี้ และลำพูน พร้อมจะเป็นหนึ่งในขบวนการขับเคลื่อน ในนามสภาลมหายใจภาคเหนือ/