สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมลมหายใจฯ และ ม.แม่โจ้ ฝึกอบรม การผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ให้กับชุมชนนำร่อง ต.ขุนคง

ชุมชนนำร่อง ต.ขุนคง เรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ตั้งเป้าร่วมกับภาควิชาการและสภาลมหายใจ เป็นชุมชนปลอดการเผา และไม่ใช้สารเคมี

(25 มิ.ย.63) สภาลมหายใจเชียงใหม่ และมหาลัยแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วนถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีแกนนำชุมชนนำร่อง ที่เคยได้รับมอบเตาไบโอชาร์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เข้าร่วม ในการฝึกอบรม มีการสาธิตเทคนิควิธีการใช้งานเตาไบโอชาร์ การใช้เครื่องย่อยใบไม้และกิ่งไม้อย่างถูกวิธี และ สอนการวิเคราะห์ดิน การใช้ไบโอชาร์และจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน

คุณพิมพ์สุชา สมมิตรวศุรฒ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บอกว่า พื้นที่ ต.ขุนคง มีการทำการเกษตร ทั้งทำนาและทำสวน ซึ่งจะมีวัชพืช ใบไม้ และกิ่งไม้ค่อนข้างมาก การฝึกอบรมครั้งนี้คาดหวังให้ผู้เข้าร่วม ทราบถึงการจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกวิธีด้วยเตาไบโอชาร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ที่เน้นการเผาไหม้แบบใช้อุณหภูมิสูง หรือการเผาไหม้สมบูรณ์ ได้ทั้งแก๊สหุงต้ม และถ่านชาร์โคลในการปรับปรุงดิน ต่อยอดไปสู่การเกษตรอินทรีย์ และแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

“เราไม่มองแค่ว่า จะแก้ปัญหา 60 วันหรือ 120 วัน ในช่วงมาตรการห้ามเผา แต่โจทย์ของเรา คือ จะทำยังไงให้ชุมชนลดฝุ่นควันในทุกๆวัน และเป็นชุมชนอากาศสะอาดตลอดปี” คุณพิมพ์สุชา กล่าว

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ ระบุว่า หนึ่งในต้นทางของฝุ่นควัน ต้องยอมรับว่ามาจากการเผาใบไม้ กิ่งไม่ ฝาง และวัชพืช ในที่โล่งแจ้ง ที่ทุกคนคุ้นเคยและมองว่าเรื่องปกติ ทั้งที่ไม่ได้ต่างกับการเผาป่า เราคาดหวังว่าเมื่อชุมชนได้เรียนรู้นวัตกรรมและได้รับการส่งเสริม จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนในการผลิต และห่างไกลจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยลดฝุ่นควัน PM2.5 ได้จากภาคครัวเรือน

ขณะที่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 นี้  จะมีการฝึกอบรมให้กับชุมชนนำร่องอีกครั้ง ที่บ้านไร่กองขิง หมู่ 3  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่