สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมลมหายใจเชียงใหม่ ลงพื้นที่ระยะที่ 2 เตรียมความพร้อมให้ชุมชน ย้ำ! “เราจะเดินหน้าต่อ”

2 พฤษภาคม 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ บ้านผานกกก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  มอบเครื่องใช้และสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคและสนับสนุนจากประชาชน ผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ มอบให้กับ 8 หมู่บ้านในเครือข่ายบ้าน ม้งรอบอุทยานสุเทพ-ปุย และเขตรอยต่ออุทยานฯ

คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ สภาลมหายใจเชียงใหม่ แจ้งว่าการมอบสิ่งของครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สภาลมหายใจฯ เป็นตัวแทนของผู้บริจาคในเมืองเชียงใหม่และทั่วประเทศ ส่งต่อและจัดหาเครื่องเป่าลม เครื่องพ่นน้ำ คราด อาหาร ยา หน้ากาก แก่เครือข่ายบ้านม้ง เพราะเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับป่า และจะเป็นกำลังดูแลรักษาป่าดอยสุเทพ-ปุยได้   สภาลมหายใจเชียงใหม่จะยังคงเดินหน้าวางแผนและขับเคลื่อนทำงานแก้ปัญหาฝุ่นควันร่วมกับชุมชน ประชาคมและราชการอีกต่อไป ไม่ใช่แค่รอรับมือในช่วงมีไฟเท่านั้น หนึ่งในแผนงานสำคัญของสภาลมหายใจฯ คือสร้างความร่วมมือกับชุมชน ในการดูแลพื้นที่ป่าในอุทยานฯสุเทพ-ปุย โดยหลังจากนี้ จะมีทีมงานกลับมาหารือ และวางแผนทำงานร่วมกับชุมชน  และหวังว่าสักวัน ที่บ้านผานกกกนี้ จะมีนกกก ให้สมกับชื่อหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ

พ่อหลวงไตรภพ  แซ่ย่าง ผู้นำของเครือข่ายบ้านม้งกล่าวขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคและสนับสนุน โดยเฉพาะในระยะเผชิญเหตุที่ผ่านมา และขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ที่เป็นสะพานเชื่อมส่งต่อความช่วยเหลือ อุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและเข้าเผชิญเหตุฤดูกาลหน้า  หมู่บ้านม้งในโซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้ รวมถึงหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติออบขาน มีแผนเบื้องต้นร่วมกัน คือ การดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า รวมถึงการเฝ้าระวังและรับมือ แม้ปีนี้หลายชุมชนจะทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้อีก

พ่อหลวงสุรินทร์  นทีไพรวัลย์  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 ต.แม่แรม  บอกว่า คาดหวังให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ เป็นคนกลางเข้ามาประสานเชื่อมการทำงาน ระหว่างภาคราชการกับชุมชน สร้างความเข้าใจ และลดข้อขัดแย้งกัน  อยากให้มีการแบ่งพื้นที่ป่า ให้ชุมชนและราชการช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่า แต่ในพิ้นที่ที่สูงชันและยากต่อการเข้าถึง ต้องมีการชิงเผาป้องกันไฟลุกลามด้วย

คุณเสาวนีย์​ เมฆานุพักตร์ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า สภาลมหายใจฯ ตั้งขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วนเพื่อมาแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นควัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะลืมไม่ได้คือ.. เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

หมู่บ้านที่มารับมอบครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ บ้านผานกกก  บ้านปางลุง-บวกเต๋ย  บ้านผานกกก   บ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ ต.แม่แรม อ.แม่ริม และ บ้านห้วยเสี้ยว บ้านน้ำซุ้ม ต.บ้านปง อ.หางดง โดยแต่ละหมู่บ้าน ได้รับเครื่องเป่าลม 2 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 2 เครื่อง หัวคราด 20 อัน และของที่รับบริจาคเข้ามาเพิ่มเติมเช่นหน้ากากป้องฝุ่นควัน อาหารแห้ง-กระป๋อง ยาเวชภัณฑ์ น้ำเกลือ และเครื่องดื่มชูกำลัง

สภาลมหายใจเชียงใหม่ มีแผนลงพื้นที่นำสิ่งของที่ได้จากการบริจาคและสนับสนุน ระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 ไปมอบให้กับ 14 ตำบล 42 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงดาว เวียงแหง และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่