สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจฯ จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง” นำร่องเชิงสะพานนวรัฐ

9 มิถุนายน 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ”เก๊าไม้ของเฮา” โดยมีทั้งภาคราชการ เอกชน วิชาการ และภาคประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ฝั่งทิศตะวันตก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรม และร่วมนำปลูก กล่าวว่า การทำงานโดยภาคราชการ หรือภาคใดภาคหนึ่ง ถึงแม้จะมีผลที่ปรากฎ แต่ก็ไม่ใช่ผลที่สมบูรณ์ 100 % กิจกรรมวันนี้ เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญ ที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ที่ทุกคนต้องเผชิญ แม้ในวันนี้อาจจะยังเป็นพลังเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในฐานะตัวแทนของภาคราชการ พร้อมจะจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันแก้ปัญหานี้ และจะทำทุกด้านในทุกระยะ ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วง 3 เดือน ที่ต้องเผชิญเหตุ

นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า โครงการ”เก๊าไม้ของเฮา” เป็นหนึ่งในแผนงานภาคเมือง ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่ต้องการสร้างและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมือง ด้วยพรรณไม้ที่มีความสามารถในการช่วยกรองและดูดซับฝุ่นควัน PM 2.5 โดยปัจจุบันพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 41 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่สีเขียวเพียง 18% อยากให้เพิ่มเป็น 30% คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกเพิ่มจำนวน 300,000 ต้น ทั้งในเขตเมือง ริมแม่น้ำ ในวัด สถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณะ และในเคหะสถาน

ภาพฝันโครงการฯ โดย ฮอมสุขสตูดิโอ
ภาพฝันโครงการฯ โดย ฮอมสุขสตูดิโอ

นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อน ไปพร้อมๆกับโครงการอื่น ทั้งโครงการต้นไม้บุญธรรม การส่งเสริมและรณรงค์การใช้บริการขนส่งสาธารณะ การใช้จักรยานแทนรถส่วนตัว และการลดการสร้างขยะ (zero waste)

“ในระยะเริ่มต้น ทางสภาลมหายใจฯ มีแผนเพิ่มต้นไม้ใหญ่ 700 ต้น พืชพรรณริมตลิ่ง 1,800 ต้น ซึ่งจะผลิตออกซิเจน 140 ล้านลิตรต่อปี และเก็บกักมลพิษและฝุ่นได้ถึง 980 กิโลกรัมต่อปี”

ขณะที่ภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาฝุ่นควัน หนึ่งเป้าหมายที่สภาลมหายใจฯ ตั้งใจจะขับเคลื่อนและแก้ให้ได้ คือ “หยุดโทษกันไปมา ลดความขัดแย้ง แปลงเป็นความร่วมมือ และสร้างความยั่งยืนให้ได้” ประธานสภาลมหายใจฯระบุ

ภาพฝันโครงการฯ โดย ฮอมสุขสตูดิโอ

คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ ตัวแทนแผนงานภาคเมือง สภาลมหายใจเชียงใหม่ บอกว่า แผนงานระยะเริ่มต้นนี้ มีพื้นที่นำร่องในการเพิ่มต้นไม้และพรรณไม้ 2 จุด คือเชิงสะพานวรัฐ และเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ ส่วนความกังวลที่ว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นผู้ดูแลต่อ และจะเป็นการทำแล้วจบหายหรือไม่ ระบุว่า สภาลมหายใจจะเป็นผู้ดูแลต่อในระยะ 2 ปีหลังจากนี้ ซึ่งตอนนั้นเชื่อว่าต้นไม้จะแข็งและพร้อมจะเติบโตด้วยตัวเองแล้วในระดับหนึ่ง ขณะเดียวทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็เตรียมจะเชื่อมต่อระบบน้ำจากจุดใกล้เคียงที่มีอยู่ ขยายมาให้ในพื้นที่อีกด้วย และขอขอบคุณที่ภาคส่วนที่มีช่วยให้เกิดกิจกรรมวันนี้ โดยเฉพาะสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่เห็นความสำคัญและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ฯดำเนินโครงการได้