สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจฯ ร่วมคืนกล้วยไม้ไทย 5 สายพันธุ์ กว่า 1,000 ต้น สู่ธรรมชาติ

03 ก.ค. 2563 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และสภาลมหายใจเชียงใหม่ คืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการ “ชาวสุเทพร่วมใจ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ธรรมชาติ” โดยมี พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา  พร้อมกับเล่าว่า เดิมวัดแห่งนี้แห้งแล้ง จึงร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ฟื้นฟูให้มีต้นไม้ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไม้ในใจคนมาใช้ จนทำให้ที่นี่เริ่มกลายเป็นวัดที่มีความร่มรื่น ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมโครงการปล่อยกล้วยไม้ 5 สายพันธุ์ คือ สายไหม, เอื้องผึ้ง, ช้างน้าว, เอื้องจำปา และเอื้องสามปอย อย่างละ 200 ต้น รวมเป็น 1,000 ต้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาธิตวิธีการติดกล้วยไม้กับต้นไม้รอบบริเวณวัด

หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือ การแสดงฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นการฟ้อนรำประจำถิ่น จากชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 คน โดยมีการเกล้าผมแล้วทัดดอกไม้ดอกเอื้องผึ้ง  ซึ่งเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ไทยที่มีความผูกพันกับท้องถิ่นทางภาคเหนือมาช้านาน บริเวณลานพระพุทธสิริมงคลชัย (โพธิ์ลังกา)

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานส่งเสริมและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ แต่การปลูกกล้วยไม้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ที่ผ่านมามีการจัดให้ปลูกกล้วยไม้ในป่า เมื่อไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจึงทำให้กล้วยไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อได้ ทำให้มีกล้วยไม้หลายชนิดกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ มูลนิธิจึงเปลี่ยนจากการปลูกกล้วยไม้ในป่ามาปลูกในวัดแทน เพื่อให้ชุมชนร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ โดยการปลูกทั้ง 1,000 ต้น ที่ปลูกในวัดป่าแดงวันนี้ จะติดป้ายชื่อบอกทุกต้น เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ระบุว่า เทศบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน 15 หมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จนได้รับรางวัลตำบลที่จัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดี ปี 2561 เทศบาลตำบลสุเทพมีความยินดี พร้อมจะผลักดันให้เกิดการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กระจายเพิ่มมากขึ้นทั้งในบ้านเรือน โรงเรียน วัด และพื้นที่สาธารณะ

นอกจากนี้ คุณลักขณา ศรีหงส์ คุณเสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ และตัวแทนจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกันแจกต้นไม้และนำปลูกผักภายในแปลงของวัด ภายใต้โครงการสายบุญสีเขียว ซึ่งทำร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เพื่อเป็นต้นแบบการปลูกผักแบบอินทรีย์และการพึ่งพาตนเองอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกิดขึ้นตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ดำเนินการเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่จะสูญพันธุ์มากว่า 18 ปี และได้ทำโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์กว่า 200,000 ต้น ทั้งการคืนสู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และต่อมาได้นำคืนบริเวณวัดป่าหรือใกล้เขตป่า ซึ่งมีผู้ดูแลหรือดูแลได้สะดวก สำหรับกิจกรรมคืนกล้วยไม้ไทยครั้งต่อไป กำหนดจัดที่วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่