สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจฯ ร่วมมอบเตาไบโอชาร์ 122 เตา 4 ตำบลนำร่อง พื้นที่ อ.หางดง แก้ปัญหาฝุ่นควัน

การเผาในเตาไบโอชาร์ ขนาด 50 ลิตร ใช้เชื้อเพลิงราว 10 กิโลกรัม จะได้ไบโอชาร์ 2-3 กิโลกรัม ฝุ่นควัน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก เหลือแค่ประมาณ 25% เท่านั้น แต่หากเผาในที่โล่ง 10 กิโลกรัม จะกลายเป็นฝุ่นควันทั้งหมด

18 พ.ค. 63 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบเตาไบโอชาร์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 122 เตา ให้กับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลขุนคง น้ำแพร่ บ้านปง และหนองควาย 10 หมู่บ้าน

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่

นายอำเภอหางดง ระบุว่า แม้วันนี้ยังไม่มีงานวิจัยยืนยัน ว่าฝุ่นควัน pm2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะไม่มีใครเสียชีวิตโดยตรง แต่เชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าจะส่งผลในระยะยาว และทางอำเภอได้ในความสำคัญกับปัญหานี้ แม้หลายตำบลจะไม่มีป่า แต่ก็ล้วนมีส่วนในการสร้างมลพิษฝุ่นควันด้วยกันทั้งสิ้น การที่ชุมชนนำร่อง ได้รับเตาไบโอชาร์ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น ให้ครัวเรือนได้ช่วยกันลดฝุ่นควันไปได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งหากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนและขยายแนวคิดนี้ต่อ และขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนนำร่องในพื้นที่อำเภอหางดง

คุณพิมพ์สุชา สมมิตรวศุรฒ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่

คุณพิมพ์สุชา สมมิตรวศุรฒ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บอกว่า เตาไบโอชาร์ที่นำมาส่งมอบให้กับชุมชนนำร่อง เป็นเตาขนาด 50 ลิตร การเผาในเตานี้ จะเกิดควันในตอนจุดเล็กน้อย ก่อนจะน้อยลงและไม่มีควันเลย ถือว่าตอบโจทย์ครัวเรือน ที่มีใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางที่ต้องการเผาทำลาย แต่ไม่อยากให้เกิดฝุ่นควัน เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง ที่เน้นการเผาไหม้แบบใช้อุณหภูมิสูงถึง หรือการเผาไหม้สมบูรณ์ ได้ทั้งแก๊สหุงต้ม และถ่านชาร์โคลในการปรับปรุงดิน

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ ระบุว่า การเผาถ่านไบโอชาร์คือการเผาถ่านด้วยกระบวนการไพโรไรซิส (Pyrorysis) ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อยหรือไม่มีเลย  ซึ่งต่างจากการเผาในที่โล่ง กระบวนการที่เผา ควันจะน้อยและได้พลังงานมาด้วย สิ่งที่เหลือและสามารถนำมาใช้ เป็นของแข็งที่เรียกว่าไบโอชาร์ ประโยชน์มีหลายข้อ ทั้งการนำใช้ปรัปรุงดินในภาคการเกษตร และใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้หุงต้ม

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ ยังระบุอีกว่า การเผาในเตาไบโอชาร์ขนาด 50 ลิตร 1 ครั้ง ใช้เชื้อเพลิงราว 10 กิโลกรัม จะได้ไบโอชาร์ประมาณ 2-3 กิโลกรัม ฝุ่นควัน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก เหลือแค่ประมาณ 25% เท่านั้น แต่หากเผาในที่โล่ง 10 กิโลกรัม จะกลายเป็นฝุ่นควันทั้งหมด ซึ่งทีมวิจัยฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

คุณสุรีย์รัตน์ ตรีมรรคา รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการนี้อยู่ภายใต้แนงาน โครงการดินน้ำบ้านเพื่ออากาศที่ยั่งยืน ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ โดยได้สนับสนุนงบประมาณ คำนวนเฉพาะค่าเตาไบโอชาร์ 122 เตา จำนวน 91,500 บาท หรือเตาละ 500 บาท จากราคา 750 บาท ให้กับครัวเรือนนำร่อง ส่วนที่เหลือครัวเรือนที่มารับ จะเป็นผู้จ่ายเพิ่ม และบางชุมชน ทางท้องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณให้ โดยที่ครัวเรือนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหลังจากนี้ ทางโครงการฯ จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมกับติดตามผลทุกๆ 3 เดือน ก่อนจะพิจารณาการขยายพื้นที่หรือเพิ่มครัวเรือนนำร่องต่อไป