สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจฯ ส่งมอบอุปกรณ์ทำแนวกันไฟและดับไฟป่า ร่วมวางแผนแก้ปัญหาอย่างตรงจุด กับ อ.แม่ริม และ อ.สันทราย

(04 มิ.ย.2563) สภาลมหายเชียงใหม่ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทำแนวกันไฟและดับไฟ ให้สภาองค์กรชุมชน 9 ตำบล คือ ต.ริมใต้ ริมเหนือ สันโป่ง ขี้เหล็ก สะลวง ห้วยทราย แม่แรม ต.โป่งแยง และ ต.แม่สา ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนติดกับเขตป่า แลอยู่ในพื้นที่ป่า โดยมีนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานส่งมอบ ตำบลละ 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องเป่าลม 2 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 2 เครื่อง และหัวคราดจำนวน 20 หัว ซึ่งเป็นของที่ได้จากการบริจาคและสนับสนุนจากทั่วประเทศในช่วงวิกฤติฝุ่นควันที่ผ่านมา

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม ระบุว่า จากประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนายอำเภอแม่แจ่ม การแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จะประสบความสำเร็จได้ ชุมชนต้องร่วมวางแผน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟป่าเกิดจากคน 100% ส่วนตัวมองว่า 1 ในสาเหตุที่เห็นได้ชัดเจน คือมาจากปัญหาปากท้อง และความจำเป็นในการพึ่งพาป่าเพื่อทำมาหากิน ซึ่งหากมีการสนับสนุนแบบตรงจุด และวิธีการจัดการที่ดี ปัญหานี้ก็จะลดลงหรือไม่มีเลย

โดยทางอำเภอแม่ริม พร้อมที่จะสนับสนุน ให้ชุมชนและสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติ ก่อนจะถึงฤดูฝุ่นควันในปี 2564

“เราพร้อมจะเป็นอำเภอหรือพื้นที่นำร่อง ที่จะไม่รอให้ใครตัดเสื้อมาให้ใส่อย่างเดียว แต่จะเป็นคนตัดเสื้อใส่เองด้วย”

นายอรรถชา ระบุ

ขณะที่ช่วงบ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย สภาลมหายใจเชียงใหม่ และอาสาสมัครจาก ม.แม่โจ้ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์จำนวน 5 ชุด ให้กับตัวแทนสภาองค์กรชุมชน ต.หนองหาร ป่าไผ่ แม่แฝกใหม่ แม่แฝก และ ต.หนองแหย่ง โดยมีนายอำเภอสันทราย เป็นประธานร่วมส่งมอบ ให้แกนนำชุมชน

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ระบุว่า ไฟป่าและฝุ่นควันเป็นหาที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะส่งผลกระทบต่อทุกคน หลังจากอำเภออมก๋อย ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจการปัญหาฯและการฟื้นฟูพื้นที่ๆถูกไฟไหม้ไปแล้วหลายพื้นที่ และเตรียมจะนำความสำเร็จจากการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน มาปรับใช้กับพื้นที่ ซึ่งมั่นใจว่าสามารถทำและแก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งคาดหวังให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ เชื่อมการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน

เบื้องต้นสภาลมหายใจเชียงใหม่ มีแผนลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทำแนวกันไฟและดับไฟป่า ให้กับ 7​ หมู่บ้าน​ 2 ตำบล​ ที่อ.กัลยาณิวัฒนา​ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ และวันที่ 10 มิถุนายน มีแผนลงพื้นที่ส่งมอบฯ ให้กับ 6 ตำบล ใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่