สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า เตรียมความพร้อมให้ 9 ชุมชน แม่ออน-สันกำแพง

10 มิ.ย. 63 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ให้กับ 9 ตำบล ในอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน โดยมีนายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน และผู้ชุมชน 2 อำเภอ ร่วมรับมอบ แยกเป็นอำเภอแม่ออน 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.ห้วยแก้ว ต.ออนกลาง ต.บ้านสหกรณ์ ต.แม่ทา ต.ออนเหนือ และ ต.ทาเหนือ และอำเภอสันกำแพง 3 ตำบล คือ ต.ห้วยทราย ต.ร้องวัวแดง และ ต.ออนใต้ ซึ่งทั้ง 9 ชุมชนอยู่ติดกับป่า

คุณนลี อินทรนันท์ ตัวแทนจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณผู้นำทุกชุมชน เจ้าหน้าทุกฝ่ายและชาวบ้านในพื้นที่ ที่ทำงานกันอย่างหนักในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันตลอดช่วงที่ผ่านมา

คุณนลี บอกอีกว่า สิ่งของที่นำมาส่งมอบให้กับชุมชนในครั้งนี้ เป็นของที่ได้จากการสนับสนุนและบริจาคจากประชาชนที่เห็นความสำคัญและอยากให้มีการแก้ปัญหานี้จากทั่วประเทศ โดย 1 ชุมชนจะได้รับของ 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องเป่าลม 2 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 2 เครื่อง และหัวคราด 10 หัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในระยะต่อไป