สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์หนุน 295 หมู่บ้านนำร่องแก้ไขปัญหาไฟป่า

15ปีฝุ่นไฟ สภาลมหายใจฯ ส่งมอบอุปกรณ์หนุนเสริม 295 หมู่บ้าน ที่มีแผนงานป้องกันและจัดการไฟป่าชัดเจน หวังสร้างมิติใหม่การแก้ไขปัญหา ชูชุมชนเป็นแกนหลักทำงาน เตรียมพร้อมก่อนเข้าช่วงแล้ง เน้นป้องกันแทนการไล่ดับไฟแบบเดิม

(18 ม.ค.64) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ,มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทำการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกน ป้องกันไม่ใช่ไล่ตามดับ โดยมีผู้แทนชุมชน จาก 35 ตำบล และ 1 พื้นที่ ร่วมรับมอบฯ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการบริจาคและมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะต้องมีแผนและเป้าหมายจากชุมชนมาก่อน แล้วจึงมีการสนับสนุน

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุปกรณ์ทั้งหมด มาจากเงินบริจาคจากของประชาชนในปี 2563 ที่บริจาคผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในช่วงที่เกิดวิกฤติฝุ่นควัน ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้ส่งมอบอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ให้กับ150 ชุมชนไปแล้วครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในครั้งนั้นเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์กะทันหันกว่าจะสามารถจัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์ได้ก็ไม่ทันการณ์เป็นส่วนใหญ่


“ปีนี้เราวางแผนมอบอุปกรณ์ฯ ในเดือนมกราคม เพราะฤดูฝุ่นควัน จะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ขณะที่พี่น้องชาวบ้าน จะเริ่มทำแนวกันไฟในช่วงประเดือนมกราคม ซึ่งการบริจาคและส่งมอบของเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันแลแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ซึ่งเราอยากเห็นการป้องกัน มากกว่าการไปไล่ดับไฟ ทั้ง 35 ตำบลที่มารับมอบฯวันนี้ ผ่านกระบวนการวางแผนมาแล้ว เราจะมอบเพื่อให้นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางร่วมกันไว้ “

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่

ประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังระบุอีกว่า

นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีความสูญเสียมากที่สุดอีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะดอยสุเทพ ดอยหลวงเชียงดาว รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวและติดตามสถานกาณ์ ต้องการจะช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งมาเป็นเงินบริจาคผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ จนเกิดเป็นมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเราได้สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชนอื่นๆ มาร่วมกันจัดกิจกรรม รวมไปถึงมีการตั้งคณะทำงาน ที่ทำงานร่วมกับท้องถิ่น-ท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวร่วมกัน แม้บางอย่างอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เชื่อว่าการผลักดันให้ชุมชนเป็นแกนนำจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

นายเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านม้งดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ แตกต่างจากทั่วไป เพราะได้ผ่านการประชุมสะท้อนปัญหาและความต้องการ จากคณะกรรมการหมู่บ้านมาแล้ว ซึ่งเป็นทั้งหมดเป็นของที่จำเป็นสำหรับชุมชนทั้งในระยะป้องกันและเผชิญเหตุ ส่วนตัวเห็นได้ชัดเจนว่า กระบวนการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนป้องกันและจัดการไฟป่า ทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ข้อตกลงในการบริการจัดการร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ไฟจะมา

ด้านนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ เริ่มต้นจากการถอดบทเรียนปีที่ผ่านมาและนำมาปรับแก้เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปี 2564  โดยเริ่มจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่ตามประกาศของจังหวัด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทั้ง 2 โซน และช่วงเวลาตามการแห้งของใบไม้ โดยพื้นที่ที่ไม่ใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิง เช่นเผาขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ในชุมชนก็จะมีประกาศห้ามเผา และถูกบังคับใช้ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ คือใครฝ่าฝืนก็จะถูกจับดำเนินคดี

“ปีที่แล้วความเข้มข้นของpm2.5 สูงถึง 360 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. แต่ปีนี้เราจะจับมือร่วมกัน ให้ความเข้มข้นของ pm2.5  ลดลงให้ได้ และขอบคุณพลังจากทุกฝ่าย”

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

นายสมชาติ  วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้นับว่าเป็นปีที่มีความพร้อมที่สุดที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนมาร่วมขับเคลื่อนกับภาคราชการ ทาง อบจ.เชียงใหม่ได้สนับสนุนเครื่องเป่าลมจำนวน 50 เครื่องและสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน ชุมชนดับไฟป่าจาก 1,093 หมู่บ้าน อบจ.เชียงใหม่ จะสนับสนุน 644 หมู่บ้านโดยขั้นต้น หมู่บ้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 2 หมื่นบาท โดยให้แต่ละหมู่บ้านเสนอแผนงาน โครงการขึ้นมาทางปกครองอำเภอ โดยทางอำเภอจะส่งให้ อบจ.อีกทอดและทาง อบจ.เชียงใหม่จะโอนเงินตรงให้กับหมู่บ้าน ตามแผนงานจะให้จบภายใน 28 กุมภาพันธ์นี้

เราจะดำเนินในส่วนี้ ซึ่งจะเป็นแห่งแรก และอยากให้เป็นเชียงใหม่โมเดล หรือภาคเหนือโมเดล ที่ท้องถิ่นสนับสนุนไปยังชุมชนโดยตรง

นายสมชาติ  วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับอุปกรณ์ที่มีการส่งมอบในครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องเป่าลม 250 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 30 เครื่อง ถังฉีดน้ำ 100 ถัง เครื่องตัดหญ้า 100 เครื่อง เลื่อยยนต์ตัดไม้ 20 เครื่อง ถัง200ลิตร 100 ถัง ไม้ตบไฟ 800 อัน คราดมือเสือ 1,000 อัน ไฟฉายคาดหัว 800 อัน กล้องส่องทางไกล 100 ตัว และวิทยุสื่อสาร 120 เครื่อง รวมมูลค่า 2,300,000 บาท ให้กับ 35 ตำบล และ 1ผืนป่านำร่องดอยสุเทพ รวม 295 หมู่บ้าน จาก 21 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนการช่วยเหลือและสนับสนุนชุนชนที่อยู่ติดป่า ซึ่งเป็นแนวหน้าในการดับไฟ การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีมติให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ ในนามมูลนิธิเพื่อลมหายใจ เป็นองค์กรกลางในการเปิดบัญชีรับบริจาค และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับบริจาคหลัก ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการของจังหวัด และร่วมกันกระจายสิ่งของไปยังพื้นที่ชุมชนที่มีความต้องการ

แผนที่ชุมชนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ปี 2563 และ ปี 2564