สภาลมหายใจเชียงใหม่

สรุปสถิติจุดความร้อน และค่า PM2.5 ในช่วง 1 มค. – 30 เมย. 2563 โดย #CCDC #DustBoy