สภาลมหายใจเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ มอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5) 50 ให้กับชุมชน ผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 ชุด ผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อกระจายลงไปยังชุมชนเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับรู้ค่าฝุ่นละอองในอากาศ จากหน้าจอแสดงผล การนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ทำให้ประชาชนสามารถที่จะป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงที

คุณลำดวน มหาวัน ผู้ประสานงาน เครือข่ายสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในภาคีสภาลมหายใจเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้น จำนวน 35 เครื่อง จะลงกระจายไปยัง 35 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานนำร่องของสภาลมหายใจเชียงใหม่ และอีก 15 เครื่อง จะกระจายไปในชุมชนพื้นที่เฝ้าระวังด้านสุขภาพ ซึ่งสภาลมหายใจเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการประสานงานและพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด จะประกอบไปด้วย จอ LED ขนาด 19 นิ้ว 1 จอ , สาย HDMI , และ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 เครื่อง

#เชียงใหม่โมเดล
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
#สภาลมหายใจเชียงใหม่