สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการไฟป่าและฝุ่น pm2.5 สภาลมหายใจ เตรียมส่งมอบอุปกรณ์ฯ ให้ชุมชนสู้ไฟ

7 มกราคม 2564 ณ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน ประชุมและเปิดศูนย์ฯ เพื่อวางแผนและรับมือสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ปี 2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ระบุว่า การประชุมวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการศูนย์ฯ แต่ตลอดช่วงที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้มีการทำงาน เพื่อวางแผนและแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทั้งการถอดบทเรียน ฟังเสียงสะท้อน และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในปี 2564 มีการใช้แนวทางบริหารจัดการแบบใหม่ คือ ผ่านแอพพลิเคชั่นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการชีวมวล ของภาควิชาการ โดยนำเอาบริบทพื้นที่ ความจำเป็น สภาพอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ จะมอนิเตอร์สถานการณ์ และเชื่อมโยงข้อมูล แผนการทำงาน ทั้งจากระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ โดยจะมีการประชุมติดตาม ประเมิน และตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการแบบวันต่อวัน รวมถึงการพิจารณาส่วนงานสนับสนุนเข้าปฏิบัติภารกิจ เช่น กำลังพลเพิ่มเติม ทีมโดรนอาสา และหน่วยบินต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการชีวมวลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือระบบจองบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่จังหวัดใช้อยู่ตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือฝั่งลงทะเบียนจองเพื่อขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยจะส่งข้อมูลคำร้องเข้ามายังระบบ อีกส่วนหนึ่ง คือระบบตัดสินใจ แอดมิน หรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ จะเห็นคำร้องการลงทะเบียนฯทั้งหมด ซึ่งส่วนการตัดสินใจนี้ จะนำเอาข้อมูลสภาพอากาศในปัจจุบัน ผลการพยากรณ์สภาพอากาศในอีก 3 วันข้างหน้า จำนวนและปริมาณคำร้อง ประกอบเพื่อวิเคราะห์และพิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เช่น หากมีการลงวันที่จองเข้ามา แต่สถานการณ์ปัจจุบัน คุณภาพอากาศแย่ ปัจจัยสภาพอากาศและความเข้มข้นของฝุ่นควัน ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น จนอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระบบก็จะขึ้นสถานะว่าไม่ควรอนุมัติ หรือไม่ควรให้ดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงในช่วงนี้ ก่อนจะส่งข้อความไปยังฝั่งผู้ลงทะเบียนจองให้ทราบ ทำการเลื่อนวัน และส่งเข้ามาให้ทางศูนย์ฯ พิจารณาใหม่อีกครั้ง

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า หนึ่งในภารกิจปี 2564 ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ คือการเข้าไปเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ผ่านการทำแผนบริหารจัดการฯ ทั้งการป้องกันและแก้ไขเชิงคุณภาพ โดยที่ชัดเจนตอนนี้ มีจำนวนกว่า 35 ตำบล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชน ในการประสานและเชื่อมโยงการทำงานกับทางท้องถิ่นในแต่ละตำบล ขณะที่การทำงานเชิงป้องกัน ทางคณะกรรมการของมูลนิธิเพื่อลมหายใจ ได้อนุมัติงบประมาณราว 2.3 ล้านบาท ในการจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนที่มีความพร้อม 300 กว่าหมู่บ้าน ใน 19 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนก่อนไฟมา ซึ่งตั้งเป้าว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมกราคมนี้

นายชัชวาลย์ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดบัญชี “ระดมพลังเชียงใหม่เพื่อลดฝุ่นควัน 2564” ในการขอรับบริจาค เพื่อสนับสนุนการภารกิจงานป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น pm2.5 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมฯจังหวัดก่อนหน้านี้ โดยจะมีตัวแทนของมูลนิธิฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และตัวแทนจาก ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดบัญชีฯ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการเบิกจ่ายเงินบริจาค ขณะเดียวกัน ยังมีแผนจัดทำสื่อรณรงค์และสื่อสาร ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ลงนาม MOU ร่วมกันทำ Crowdfunding  หรือการระดมทุนจากสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในการป้องกันฝุ่นควันในปีนี้อีกด้วย

ในที่ประชุมยังได้ประชุมไกลผ่าน ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) ซึ่งจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครดับไฟป่า ในการคุ้มครอง ทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-10 พฤษภาคม 2564 รวมไปถึงคุ้มครองการขับขี่ หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ ในวงเงิน 100,000 แสนบาท และกรณีขาดรายได้ จะได้รับการชดเชย 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ทั้งนี้อาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าดับไฟป่า จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางจังหวัด โดยเบื้องต้นจะครอบคลุม อาสาและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ราว 35,000 คน

ข่าวโดย : WEVO สื่ออาสา