สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 1 ] บุกบ้านครูเบลล่า ดูการจัดการและคัดแยกขยะ ไปพร้อมๆกับการทำบุญ