สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 14 ] อิฐบล็อกจากขยะพลาสติก