สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 2 ] สำรวจพื้นที่จุดทิ้งขยะกลางเมืองเชียงใหม่