สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 7 ] รื่นรมย์ชมป่าไม้ดอยสุเทพ