สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “จังหวะก้าวเดินของ..สภาลมหายใจ”

จังหวะก้าวเดินของ”สภาลมหายใจ”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 13

ร่วมเสวนาโดย​
1.ชัชวาลย์​ ทองดีเลิศ​ ​ประธานสภาลมหายใจ
2.ปลายอ้อ​ ทองสวัสดิ์​ กรรมการสภาลมหายใจ
3.นลี​ อินทนันท์​ ฝ่ายภาคเมือง
4.บัณรส​ บัวคลี่​ ฝ่ายสื่อ
5.เด​โช​ ไชยทัพ ฝ่ายดินน้ำป่า
6.ลักขณา​ ศรีหงษ์​ ฝ่ายเขียวสู้ฝุ่น
7.วิทยา​ ครองทรัพย์​ ตัวแทนสภาลมหายใจภาคเหนือ
8.ไพรัช โตวิวัฒน์​ ฝ่ายภาคธุรกิจ​
9.อ.คามิน เลิศชัยประเสริฐ ฝ่ายศิลปินเพื่อลมหายใจ
10.ธนากร ช่วยค้ำชู สภาองค์กรชุมชน จ.เชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

วันเสาร์ที่​ 20​ มิถุนายน 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่