สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ชุมชนชาติพันธุ์กับการจัดการฝุ่นควัน ในสถานการณ์โควิด”

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2

เสวนา“ชุมชนชาติพันธุ์กับการจัดการฝุ่นควัน ในสถานการณ์โควิด”

ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
2. คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจ จ.เชียงใหม่
3. คุณประยงค์ ดอกลำใย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนเอกชน (กป.อพช.)
4. คุณชัยธวัช จอมติ ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5. คุณพฤ โอโดเชา ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่าคา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
6. คุณบัญชา มุแฮ ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
7. คุณสมชาติ รักษาสองพลู ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
8. คุณอภินันท์ ธรรมเสนา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9. ดำเนินรายการโดย คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

เสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 เวลา 13.00-15.30 น.

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่