สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน​ ตอนที่2”

“นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน​ ตอนที่2”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 15

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชา หลักสูตรการสอนเเละการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่(ป่าเมี่ยง)​
3.ชัยธวัช จอมติ ตัวแทนจากชุมชน หินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย(น้ำผึ้ง)​
4.สมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง ต.บ้านดง​ อ.แม่เมาะ​ จ.ลำปาง(มะแขว่น-หวาย)​
5.กำนันสวาท​ ธรรมรักษา​ บ้านน้ำผาง​ อ.แม่จริม​ จ.น่าน​(น้ำผางโมเดล)​
6.นุสรา​ เตียงเกตุ​ นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น(นำเปลือกต้นไม้มาทำสีธรรมชาติ)​

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 4 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่