สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

ชวนติดตามรับชม เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 14

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผศ.ชาติชาย​ โขนงนุช​ ผอ.ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยง​ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ชาตรี​ แซ่ย่าง​ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟขุนช่างเคี่ยน
4.สมเกียรติ​ มีธรรม กองเลขาคณะทำงานฯ แม่แจ่มโมเดล​
5.ดร.สุมิตร​ อธิพรหม รอง ผอ.การฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 27​ มิถุนายน 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่