สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ฝุ่นควันข้ามแดน”

“ฝุ่นควันข้ามแดน”
เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 12

ร่วมเสวนาโดย​
1.ดร.ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ ม.เชียงใหม่
2.ดร.พลภัทร​ เหมวรรณ​ ภาควิชาภูมิศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ศูนย์ GISDA North
3.ดร.​ฐิติวุฒิ​ บุญยวงศ์วิวัชร หัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งชาติพันธ์ุ​ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์​ ม.เชียงใหม่​
4.ดร.วีรชัย​ ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ด้านไฟป่า
5.ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลล้านนา เชียงราย
6.คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย
7.คุณธารา​ บัวคำศรี​ ผอ.ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดำเนินรายการโดย​
คุณสืบสกุล กิจนุกร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

วันเสาร์ที่​ 13​ มิถุนายน 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่