สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “พ.ร.บ.อากาศสะอาด และการจัดการฝุ่นควันรูปแบบใหม่” ทางออกการจัดการและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 1

“พ.ร.บ.อากาศสะอาด และการจัดการฝุ่นควันรูปแบบใหม่”
หาทางออกในการจัดการและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในระดับนโยบาย

ร่วมเสวนาโดย
-อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
-คุณวิทยา ครองทรัพย์
-คุณบัณรส บัวคลี่
-อาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ

เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.30น.

โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่