สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “หาทางออก จากฝุ่นควันสู่ภาวะโลกร้อน”

เวทีเสวนา “หาทางออก จากฝุ่นควันสู่ภาวะโลกร้อน” ระดมความคิดภาคประชาชน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ณ ลานกลางหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-18.00 น

จัดโดย สภาลมหายใจเชียงใหม่ และ Chiang Mai ART for AIR