สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “เศรษฐกิจสีเขียว​ พื้นที่สีเขียว​กับความมั่นคงทางอาหาร​ในยุควิกฤตโควิด-19”

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6

“เศรษฐกิจสีเขียว​ พื้นที่สีเขียว​กับความมั่นคงทางอาหาร​ในยุควิกฤตโควิด-19”

ร่วมเสวนาโดย
1.ดร.ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ผู้ดำเนินรายการ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์​ รองคณบดีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คุณณรงค์​ ตนานุวัฒน์​ นักธุรกิจมีโชคพลาซ่า(ผลกระบทบโควิดและตลาดอินทรีย์ที่มีโชค)​
4.ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เรื่อง​สวนผักคนเมิอง)​
5.อาจารย์บรรจง​ สมบูรณ์ชัย​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​(ต้นไม้ในเมืองเชียใหม่และการจัดการ)​
6.คุณมนัสวัฒฑก์ ชุติมา​ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่(se เชียงใหม่และตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่)​
7.คุณธัญศักดิ์​ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพ(ตัวแทนภาครัฐและมุมมองการบริหารจัดการพ.ท.สีเขียวในเมือง)​
8.คุณนลี​ อินทรนันท์​ สภาลมหายใจเชียงใหม่ภาคเมือง(โปรเจคในเมือง)

เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่