สภาลมหายใจเชียงใหม่

5 หนุน 3 เปลี่ยน หนุนขบวนชุมชนปฏิบัติการจัดการไฟป่าอย่างมีคุณภาพ

หนุน 5 เรื่องสำคัญ

A1 community mobilization การจัดขบวนภายในชุมชนและเครือข่าย จัดองค์กร สร้างสำนึกร่วม เรียนรู้สถานการณ์​ภายในชุมชนและสถานการณ์​ระดับกว้าง สร้างสำนึกและการตระหนักรู้ในสถานการณ์​ใหม่ ไฟป่า 3 ผลกระทบ นิเวศน์​ป่า สุขภาพ เศรษฐกิจ

A2 Planing จัดกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมการจัดการดิน น้ำ ป่า ไฟป่า มีกรอบการทำแผนที่ชัดเจนเหมาะสม เข้าใจทั้งภายใน และพร้อมเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง on Digital gis mapping monitoring

A3 Demarcation ปักหมุดทำเสา เครื่องหมายแสดงขอบเขตทางกายภาพ​ให้ชัดตามแผน

A4 training for sustainable อบรม วิจัย เรียนรู้ หลักการความยั่งยืน ทั้งลงลึกและการต่อยอด

A5 material support การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น ทั้งในการเผชิญเหตุ เช่นเครื่องเป่าลม และอุปกรณ์​เสริม​การพัฒนาสู่ความยั่งยืน กล้าไม้ การแปรรูป

เดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
และ ประธานคณะทำงานด้านป่าไม้และที่ดินในพื้นที่ป่า

B incensitivizing สร้างแรงจูงใจเพื่อ​ความยั่งยืน เชิงระบบ

B1 Setting up value chain การดูแลป่าต้องได้รับประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางเศรษฐกิจ​ (จะมีความหมายมากกว่าการเข้าถึงงบประมาณในการจัดการไฟ )​ //ผลิตภัณฑ์​หรือผลผลิตที่ลดการใช้ไฟ เกษตรไม่เคมี ต้องมีระบบตลาดรองรับ..bio economy..

B2 land right comunity forest right การ​เข้าถึงสิทธิในการจัดการป่า การจัดการที่ดิน การจัดการน้ำ.. เป็นหัวใจสำคัญของ​ การสร้าวแรงจูงใจที่สำคัญที่สุด หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนในเรื่องสิทธิ คือหัวใจสำคัญป่าชุมชน คทช พรบ อุทยานปรับใหม่ ล้วนแล้วคือเงื่อนไขสำคัญ อย่าทำให้มันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญก็แล้วกัน

B3 carbon market linkage อันนี้เรื่องใหม่มาแรงแรงแรงสำหรับการตอบโจทย์ภาวะโลกร้อนเปลี่ยนเกษตรเคมีผู้ปลด co2 มหาศาลไปสู่​เกษตรอินทรีย์ผู้สามารถ ดูดซับ co2​ ได้มากกว่า 12 เท่า

เปลี่ยนการไล่จับชาวบ้านฟ้องคดีทำให้โลกร้อน ไปสู่กระบวนการใหม่ให้ชาวบ้านเป็นผู้ช่วยโลก สะสมคาร์บอนในป่าชุมชน ในระบบวนเกษตร

ที่สำคัญในระบบตลาดคาร์บอน​ที่มีอยู่มากมาย ทำอย่างไรจะมาถึงชาวบ้านสร้าง​แรงบันดาลใจ​ใหม่ๆ ในโลกทัศน์​ใหม่

ปล. 1.) ร่างเพื่อเสนอทีมในสภาลมหายใจ ก่อนลงรายละเอียดแผนกิจกรรมโครงการและข้อเสนอ เพื่อเสนอผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

2.) หลักคิดส่วนใหญ่ได้จากคุณ.Brendon Irvine / adventist developmentand relief avency asia regional office /ADRA3.รูปก็ขโมยมาจากตำแม่แดด ทำแผนป่าชุมชน

ที่มา : Facebook เดโช ไชยทัพ