สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ตามติด พรบ.อากาศ​”

“ตามติด พรบ.อากาศ​”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 17

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.เตือนใจ ดีเทศน์ ประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ
3.วิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธาน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1(ชม ลพ ลป มส)
4.อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผช.อธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ม.เชียงใหม่
5.​​วิทยา​ ครองทรัพย์​ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่