สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 19

ร่วมเสวนาโดย​

1.​ ชัชวาลย์​ ทองดีเลิศ​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
รกิจ
2.​ ผศ.​ดร.ปุ่น​ เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ วราภรณ์​ วรพงศธร​ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
4. ปรเมษฐ์​ บันสิทธิ์​ กรรมการบริษัท​สิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงใหม่
5.​ ณัฐศาสตร์ ศรีนา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus)
6.​ อาจารย์นิรันดร​ โพธิกานนท์​ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์

ผู้ดำเนินรายการ
อรช บุญ-หลง​ ผูแทนสำนักภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)​

วันเสาร์ที่​ 1​ สิงหาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่