สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ขยะเป็นศูนย์​?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขยะเป็นศูนย์​ ?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 20

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล​ เทศบาลนครเชียงใหม่
3.​นางสาวอรุณี คนว่อง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4.นายประยุทธ์ ถนอมบุญ ผู้จัดการ&วิศวกรโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5.คุณนลี​ อินทรนันท์​ ฝ่ายโครงการภาคเมือง​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
6.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บุษยา​ คุณากร​สวัสดิ์​

วันเสาร์ที่​ 8 สิงหาคม​ 2563​
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม