สภาลมหายใจเชียงใหม่

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.4 เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาและสาเหตุ