สภาลมหายใจเชียงใหม่

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน

อังคาร ที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563​
ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ณ ลำพูน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่