สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=EbVM_a0cFf4

“เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2
เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​  23

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์​ ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่ รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.วิฑูรย์​ เลี่ยนจำรูญ​ ผู้อำนวยการมูบนิธิชีววิถี
3.อุบล​ อยู่หว้า​ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
4.เกียรติศักดิ์​ ฉัตรดี​ สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ดำเนินรายการ​ ​สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา
รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

วันเสาร์ที่​ 19​ กันยายน​ 2563​
เวลา13.00​ -15.00 น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=EbVM_a0cFf4