สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=H78dliYNXus&feature=youtu.be

? Live – เกษตรพันธะสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่​ 3

เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​ 24
เสาร์ที่​ 3​ ตุลาคม 2563​ เวลา13.00​ -15.00 น.

ร่วมเสวนาโดย
1.อาจารย์​ ชยันต์​ วรรธนะภูติ รองประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่
2.​ นายสวาท ธรรมรักษา กำนันตำบลน้ำพาง
3.นายปวรวิช คำหอม ผู้จัดการน้ำพางโมเดล
4.นายชิน เขื่อนจักร์ สมาชิกต้นแบบน้ำพางโมเดล
5.อ.ปิยราช สมบัติ ร.ร.สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.แม่แจ่ม เลขานุการ วิสาหกิจไผ่แม่แจ่ม

ผู้ดำเนินรายการ​
คุณบัณรส บัวคลี่

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=H78dliYNXus&feature=youtu.be