สภาลมหายใจเชียงใหม่

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.10 สถิติผู้ป่วยจาก PM2.5 และการรักษาทางการแพทย์