สภาลมหายใจเชียงใหม่

ธุรกิจสู้ฝุ่น

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบธุรกิจลดฝุ่น ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ 30 รายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

ธุรกิจสู้ฝุ่น เป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ