สภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City

เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / พัฒนาแนวทางการจัดการเมืองสีเขียว เพื่อลดฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ดำเนินงาน
1.พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และปริมณฑล ,
2.พื้นที่เมืองในอำเภอรอบนอกจังหวัดเชียงใหม่ 24 อำเภอ
3.พื้นที่รูปธรรมการจัดการฝุ่นควันทั้งเมืองและชนบท

ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2563-เมษายน 2464

หน่วยงานดำเนินงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่

หน่วยงานร่วมผลักดันและดำเนินงาน
1.จังหวัดเชียงใหม่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาควิชาการด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
5.อปท.พื้นที่เมืองเชียงใหม่ และพื้นที่เมืองในอำเภอรอบนอกจังหวัดเชียงใหม่ 24 อำเภอ
6.ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดุลพินิจ : นโยบาย และอำนาจตัดสิน

มีคนส่งเพจ “คุยกับอธิบดีกรมป่าไม้” มาให้ดู ท่านเอาภาพมุมสูงถ่ายจากเครื่องบินแสดงให้เห็นการทำลายเผาป่าอมก๋อย บางแปลงชัดเจนมาก เผาขยายที่ ไฟ ...

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 1

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู ...

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 3

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู ...

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / พัฒนาแนวทางการจัดการเมืองสีเขียว เพื่อลดฝุ่นควั ...