สภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการ Blue in Green Group Chiang Mai

ทีมงาน

 1. ปลายอ้อ ทองสวัสดิ (ปลายอ้อ)
 2. นลี อินทรนันทน์ (ครูเบลล่า)
 3. เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ (เก็ท)
 4. สุพิศ กิติจันทร์ (อ้อ)

โครงการ Tree Adoptions: เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกและดูแลต่อเนื่อง โดยนักปลูกอาสาสมัคร

วิธีการ

จัดหาพันธุ์ไม้คู่เมืองจำนวน 500 ต้น ด้วยงบประมาณ 30,000 สำหรับการซื้อต้นกล้า ประชาสัมพันธ์โครงการต้นไม้บุญธรรมไปยังประชาชนที่อยู่ อาศัยในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ผ่าน social media ให้มารับต้นกล้าที่มีการลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลของต้นไม้ในระบบ QR code ไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และแจ้งข้อมูลเรื่องสถานที่ปลูกและรายงาน ผลการเจริญเติบโตเป็นระยะๆ

วันที่ปฏิบัติการ

 • เริ่มแจก ในวันที่ 9 ก.ค. 2563
 • สิ้นสุด 31ส.ค. 2563
  (สถานที่แจก สนง.สภาลมหายใจภาคเมือง)

********************

โครงการ ให้ความรู้ปชช.ในการสร้างประโยชน์จากขยะทุกชนิด (zero waste) และสร้างวิถีชีวิตไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม (permaculture)

วิธีการ

ผลิตรายการวิดีโอ ให้ชื่อว่ารายการ “เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก” เสนอฉายเป็นประจำทุกอาทิตย์ ผ่านเผช สภาลมหายใจเชียงใหม่ เป็นตอนๆอย่างต่อเนื่อง ในสาระ  Zero Wastes จำนวน 20 ตอน

วันที่เริ่มปฏิบัติการ

 • เริ่ม on air ในวัน พุธที่ 13 พ.ค. 2563
 • สิ้นสุด ในวันที่ 23 ก.ย. 2563

********************

โครงการ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว สำหรับปชช.ผู้มีพื้นที่อาศัยในอาคาร

วิธีการ

แจกจ่ายฟรี ต้นกล้าผักสวนครัวหลากหลายชนิด ที่เพาะมาเป็น เวลาสมควรใกล้เวลาบริโภค วันละ 50 ต้น เป็นเวลา 20 วัน

วันที่ปฏิบัติการ

 • เริ่มแจกวันที่ 14 พ.ค. 2563
 • สิ้นสุดแจกวันที่ 17 มิ.ย. 2563

********************

โครงการ สร้างพื้นที่สีเขียวริม แม่น้ำปิง

วิธีการ

 • มอบหมายนักสถาปนิกออกแบบการปลูกต้นไม้จำนวน 9,000 ต้น บนพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำปิงบริเวณสะพานนวรัฐ และ สะพานรัตนโกสินทร์ ด้านฝั่งตะวันตก
 • เตรียมต้นกล้าพร้อมปลูก 9,000 ต้น
 • จัดหาแรงงานปลูก 10 คน
 • ปฏิบัติการปลูก
 • ติดตามดูแลหลังการปลูกเป็นเวลา 2 ปี

วันที่ปฏิบัติการ

 • พ.ศ. 2563 เม.ย. – ส.ค. 2 ปี
 • ออกแบบ   -เตรียมกล้า   -ปลูก       -ดูแลหลังการปลูก

********************

สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ดำเนินการโดย กลุ่มสวนผักคนเมือง บริเวณติดสุสานช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่  สนับสนุนงบประมาณ  ดินปุ๋ย  และกล้าไม้

********************

โครงการให้ความรู้ชาวบ้านอาสาเรื่องการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี

วิธีการ

ผลิตวิดีโอการอบรมทักษะการเผชิญไฟป่าและการจัดการไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัย(กำกับเนื้อหาและสาธิตโดยจนท.อุทยาน) และแจกจ่ายคลิปไปยังเครือข่ายชาวบ้านอาสาฯ

วันที่ปฏิบัติการ

 • จัด script                        พฤษภาคม
 • ผลิต                               มิถุนายน
 • จัดส่ง                              กรกฎาคม

********************

โครงการ สุเทพฮับ

โครงการ  สร้างชุนชนเชิงดอยสุเทพสร้างสรรค์นำร่อง : “สุเทพฮับ : อุโมงค์-ร่ำเปิง-โป่งน้อย-ห้วยทราย”

ดอยสุเทพ พื้นที่ป่า  ชุมชนเมือง สถาบันการศึกษา เพื่อนำเอาศักยภาพของผู้นำและพลเมืองในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการทำงาน  สร้างกระบวนการเรียนรู้  และก่อร่างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  โดยสภาลมหายใจฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้ประกอบการ อาจารย์ ศิลปิน ที่อยู่อาศัยในชุมชนริมดอยสุเทพเพื่อชักชวนและสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  โดยนำความรุ่มรวยของทรัพยากรด้านต่างๆ ในย่านนี้มาบูรณาการ  ได้แก่ พื้นที่ใกล้สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรต้นไม้และผืนป่าในเมือง  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และศาสนา  พื้นที่ของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  เพื่อตอบวัตถุประสงค์ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และ “ปรับเปลี่ยน” พฤติกรรมที่ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันในระยะยาว 
 2. “ปลูก” ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยกรองฝุ่นควัน ลดอุณหภูมิ โดยเน้นส่งเสริมให้พื้นที่สีเขียวเป็นพืชผักกินได้ “แปลง” “พื้นที่ธรรมดา” เป็น “พื้นที่สีเขียว” และ “ปักหมุด” พื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน
 3. “ปัน” แบ่งปัน และยกระดับความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ
 4. “ปกปักษ์” และตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่าและโบราณสถานที่มีอยู่ในย่านนี้  โดยจะส่งเสริมเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดุลพินิจ : นโยบาย และอำนาจตัดสิน

มีคนส่งเพจ “คุยกับอธิบดีกรมป่าไม้” มาให้ดู ท่านเอาภาพมุมสูงถ่ายจากเครื่องบินแสดงให้เห็นการทำลายเผาป่าอมก๋อย บางแปลงชัดเจนมาก เผาขยายที่ ไฟ …

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 1

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู …

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 3

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู …

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / พัฒนาแนวทางการจัดการเมืองสีเขียว เพื่อลดฝุ่นควั …