สภาลมหายใจเชียงใหม่

2565 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ..ทำอะไรไปบ้าง?

https://youtu.be/n-yUKxPPwD0

จากการร่วมแรงร่วมใจ ในการแก้ไฟป่าไฟป่าและฝุ่นควัน วันนี้… สภาลมหายใจเชียงใหม่ มั่นใจว่า เราเข้าใจ และมีองค์ความรู้ ในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมาจากความร่วมมือ ของทุกคน ทุกภาคส่วน

ฝุ่นควันที่จางลง แต่งานที่เราทำ เริ่มชัดขึ้น / อาสา จากแผนงานต่างๆ
ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงาน วางแผน รับมือ และสร้างการตื่นตัว อย่างต่อเนื่อง

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ