สภาลมหายใจเชียงใหม่

[iframe width=”768″ height=”576″ src=”https://maphub.net/embed/123068?legend=1&panel=1&panel_closed=1″ frameborder=”0″]
2452542452


โครงการโดรนอาสา

โครงการจัดตั้งทีมโดรนอาสาเพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน …