สภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการ

[searchandfilter id=”271″ action=”filter_next_query”]
0hBMs3E3flHWJOSjCrnTpiNXQcHg19Jg5hKnxMYRIkQ1YwKg5hJi9UV2JJS1Qxelo8IH9bAWpNBlNqLgk1dixU

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ …

001

โครงการศิลปินเพื่อลมหายใจ Art for Air

ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” คือการแสดงพลังของนักศิลปะ วัฒนธรรม ภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใ …

C41E0F37-B6AC-4F9C-BC9C-CFD4DDCCCC37

โครงการ Blue in Green Group Chiang Mai

ทีมงาน ปลายอ้อ ทองสวัสดิ (ปลายอ้อ) นลี อินทรนันทน์ (ครูเบลล่า) เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ (เก็ท) สุพิศ กิ …

32

โครงการชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน 34 ตำบลนำร่อง

โครงการชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน 2563 (แผนงานพื้นที่ป่า เกษตร) พื้นที่ 34 ตำบลนำร่อง เพื่อแก้ปัญหาร …

002

โครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลกแผนชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน

แนวคิด แผนงานและข้อมูลเครือข่าย ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเดือนตุลาคม เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวและฤดูใบไม้ …

P6

โครงการเพื่อดอยสุเทพ

เป้าหมาย ดอยสุเทพได้รับการดูแล ปกป้อง และฟื้นฟู ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ให้สอดคล้องและเ …

2452542452

โครงการโดรนอาสา

โครงการจัดตั้งทีมโดรนอาสาเพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่อย …

666

34 ตำบลนำร่อง สรุปบทเรียน แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคเหนือ ร่วมกับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดเวท …

543232

โครงการรถสองแถวโมเดล-รถโดยสารสาธารณะเครื่องยนต์สะอาด

โครงการรถสองแถวโมเดลรถโดยสารสาธารณะเครื่องยนต์สะอาด 1. หลักการและเหตุผล     &nbs …