สภาลมหายใจเชียงใหม่

บทความและข่าวสาร

2565 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ..ทำอะไรไปบ้าง?

จากการร่วมแรงร่วมใจ ในการแก้ไฟป่าไฟป่าและฝุ่นควัน วันนี้… สภาลมหายใจเชียงใหม่ มั่นใจว่า เราเข้าใจ และมีองค์ความรู้ ในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมาจากความร่วมมือ ของทุกคน ทุกภาคส่วน ฝุ่นควันที่จางลง แต่งานที่เราทำ เริ่มชัดขึ้น / อาสา จากแผนงานต่างๆยังคงมุ่งมั

Read More »

2565 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ..ทำอะไรไปบ้าง?

จากการร่วมแรงร่วมใจ ในการแก้ไฟป่าไฟป่าและฝุ่นควัน วันนี้… สภาลมหายใจเชียงใหม่ มั่นใจว่า เราเข้าใจ และมีองค์ความรู้ ในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมาจากความร่วมมือ ของทุกคน ทุกภาคส่วน ฝุ่นควันที่จางลง แต่งานที่เราทำ เริ่มชัดขึ้น / อาสา จากแผนงานต่างๆยังคงมุ่งมั

Read More »

[searchandfilter id=”291″ action=”filter_next_query”]

โครงการช่วยกันเติม Timeline ปรากฏการณ์ฝุ่นควัน

โครงการช่วยกัน Timeline ปรากฎการณ์ฝุ่นควัน เป็นโครงการทำไทมไลน์เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ เกี่ยวกันฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ทั้งแง่ของวิกฤติ หรือการแก้ไข ของภาครัฐ ประชาชน ภาควิชาการและเอกชน เราจึ …

บ้านสู้ฝุ่น

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบบ้าน-ย่าน-ชุมชน บรรเทาปัญหาฝุ่นควัน จำนวน 100 หลังคาเรือ นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ บ้านสู้ฝุ่นเป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและ …

ธุรกิจสู้ฝุ่น

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบธุรกิจลดฝุ่น ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ 30 รายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ธุรกิจสู้ฝุ่น เป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอา …

บลูพรินท์ : ข้อเสนอเพื่อยกระดับการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันภาคเหนือ

[dflip id=”5054″ ][/dflip] >> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

รากนี้หยั่งลึก : ความผูกพันของชาวเชียงใหม่กับดอยสุเทพ

พัชรินทร์ สุกัณศีล19 สิงหาคม 2564 ในปี พ.ศ.2529 มีบริษัทเอกชนใหญ่จากกรุงเทพฯเสนอโครงการกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพ โดยสร้างจากเชิงดอยสุเทพใกล้สวนสัตว์เชียงใหม่ไปลงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ โครงการนี้เกิด …

เตรียมความพร้อมร่างกายสู้ฝุ่นควัน ด้วยวิธีธรรมชาติ

ที่มา : วงสนทนา : Think & Do Tank – Talk Session “ เตรียมพร้อมร่างกาย สู้ฝุ่นควันปี 65 ด้วยวิถีธรรมชาติ” บรรยายโดย พญ.ลลิตา ธีระสิริ ประธานกรรมการบริหารเครือบริษัทบัลวี – ศูนย์ธรรมชาติ …