สภาลมหายใจเชียงใหม่

เวทีเสวนา

เวทีเสวนา-24

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/w …

123661025_784022872440102_9136345474728693875_n

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2

? Live – เกษตรพันธสัญญา กับปัญหาฝุ่นควัน (ตอนที่ 1) เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​ 22 ร่วมเสวนาโดย​1.อา …

123491532_298507317855917_3982790761189175278_n

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=EbVM_a0cFf4 “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2เวทีนโยบายสาธาร …

122706566_359955092109068_5601384485283277158_o

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน อังคาร ที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563​ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ณ ลำ …

21

เสวนา “องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน”

“องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน” เวทีเสวนานโยบาย …

20

เสวนา “ขยะเป็นศูนย์​?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขยะเป็นศูนย์​ ?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 2 …

19

เสวนา “ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งท …

18

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2 เวทีเสวนานโยบายสาธ …

17

เสวนา “ตามติด พรบ.อากาศ​”

“ตามติด พรบ.อากาศ​” เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 17 ร่วมเสวนาโดย​1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูต …

16

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งท …