สภาลมหายใจเชียงใหม่

Art for a while กาดฉำฉา ระดมทุนแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ ในรูปแบบโปสการ์ด จากเทคนิคต่างๆ ภายใต้ธีม “สัตว์ป่า ไฟป่า” เพื่อระดมทุนจากการขายโปสการ์ดทั้งหมด มอบให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน

คุณตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ ตัวแทนผู้จัดนิทรรศการฯ กล่าวว่า โครงการ Art for a while ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการเปิดให้ชมและขายผลงานโปสการ์ด เริ่มต้นใบละ 40 บาท หรือมากกว่า โดยเงินรายได้ทั้งหมด จะมอบให้กับสภาลมหายใจเชียงใหม่ นำไปขับเคลื่อนแผนงานแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออากาศสะอาดของเราทุกคน

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรม กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากาดฉำฉา และชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่ได้ร่วมกันนิทรรศการนี้ขึ้นมา ทางสภาลมหายใจจะนำเงินที่ได้ไปใช้การป้องกันปัญหา มากกว่าการดับไป เช่น ซื้ออุปกรณ์ และสนับสนุนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟเป็นหลัก  กับระบุว่า ในเมื่อทุกคนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ และล้วนเป็นผู้ก่อ PM 2.5 จึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไบปัญหานี้ด้วยกัน อากาศไม่เคยแบ่งแยกว่าเป็นของใคร เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน และเราทุกคนควรจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสังคมที่น่าอยู่ 

ขณะเดียวกัน เครือข่ายสุขภาพ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 ชุด ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้อีกด้วย

สำหรับนิทรรศการศิลปะบนโปสการ์ด Art for a while Art ครั้งที่ 1 จะมีถึงวันพรุ่งนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและซื้อโปสการ์ดได้ที่  กาดฉำฉา ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่